Home

_________________________________________
De eerstvolgende zondagopening is op:
ZONDAG 2 APRIL 2017.logo-fiep-amsterdam-3
U kunt dan naar onze nieuwste
tentoonstelling over het
illustratiewerk van Fiep Westendorp
komen kijken.
Deze loopt tot 1 november.

Geopend van 13:00-16:30 uur.
_________________________________________

Koppermaandagprent 2017
in teken van Fiep Westendorp

De prent werd overhandigd aan wethouder Dhr.  J. van Hal, door voorzitter Dhr. R. van Heck.

De prent werd overhandigd aan wethouder Dhr. J. van Hal, door voorzitter Dhr. R. van Heck.

Maandag 9 januari was het weer Koppermaandag voor het Nederlands Drukkerij Museum, voor de 41e keer. Koppermaandag is de eerste maandag na Driekoningen op 6 januari. Traditiegetrouw wordt er tijdens deze bijeenkomst voor alle aanwezigen koffie met een worstenbroodje geserveerd. Deze keer waren we aanwezig in het Oude Raadhuis op de Markt om de prent te overhandigen, niet zoals gewoonlijk aan burgemeester mevr. H. van Rijnbach – de Groot, maar aan wethouder van Sociale Zaken en Cultuur, Jan van Hal. De prent van dit jaar is een eerbetoon aan tekenares Fiep Westendorp, die op 17 december 2016 honderd jaar zou zijn geworden. Zij is wereldberoemd geworden met onder andere illustraties voor boeken van Annie M.G. Schmidt (Jip en Janneke; Puk van de Petteflet) en Mies Bouhuys (o.m. Pim en Pom).

Wietske Luten, de ontwerpster van de prent.

Wietske Lute, de ontwerpster van de prent.

Het ontwerp van de Koppermaandagprent 2017 is afkomstig van Wietske Lute, werkzaam bij Fiep Amsterdam BV en is gedrukt, in vier kleuren, op de oude Korrex drukpers door drukkers Cees Mathijssen en Cees Jochems, in het Grafisch Druk Atelier van het museum.
Fiep Amsterdam BV zorgt er voor dat het nalatenschap van de tekenares levend blijft. “Ik heb zelf de grafische school gedaan, afdeling reproductietekenen. Dus ik ben wel een beetje bekend met het drukkersambacht”, aldus de ook bij de uitreiking aanwezige Lute. Ze vond het bijna ongelooflijk dat haar prent op deze oude drukpers in vier kleuren was gedrukt. Zij was op zoek gegaan naar een beeld dat zich goed zou lenen voor de Kopperprent en kwam uit bij een hond die door Fiep Westendorp getekend werd in de jaren zestig van de vorige eeuw voor een kinderkamergordijn. “Helaas was de originele tekening niet meer in huis”, moest zij bekennen.

v.l.n.r. drukker van de prent Cees Mathijssen, Wietske Lute, wethouder van Hal en voorzitter van Heck.

v.l.n.r. drukker van de prent Cees Mathijssen, Wietske Lute, wethouder van Hal en voorzitter van Heck.

Niet alleen het feit dat het vorige maand de honderdste geboortedag van Fiep Westendorp was, is aanleiding geweest voor het maken van deze Kopperprent.
Op zondag 2 april gaat namelijk in het Nederlands Drukkerij Museum aan de Leeuwerik in Etten-Leur onder de naam Blikvangers een grote overzichtsten-toonstelling lopen met werk van Fiep Westendorp.  De officiële opening vindt een dag eerder plaats. Wietske Lute is al druk bezig met het uitzoeken van attributen voor deze expositie.

Koppermaandag is altijd de eerste maandag na Driekoningen. Op die dag hielden vroeger alle drukkersgilden van Nederland traditioneel een feestdag.
De naam stamt waarschijnlijk af van “kopperen”, dat “feestvieren” betekent. Kopper- maandag wordt al in de eerste helft van de 15e eeuw genoemd, maar is waarschijnlijk nog ouder. Toen in de 18e eeuw de drukkersgilden werden afgeschaft, werd de traditie van deze feestdag in stand gehouden onder de drukker.

Het Kopperfeest is compleet met koffie en worstenbrood.

Het Kopperfeest is compleet met koffie en worstenbrood.

In de 19e eeuw werden Kopperprenten aan relaties gestuurd als geschenk. In de loop van de twintigste eeuw ging het ritueel vrijwel verloren, doordat men in plaats van Kopperprenten Kerst- en Nieuwjaarskaarten ging versturen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik deels weer in ere hersteld. In 1948 gebeurde dat in Haarlem (de geboortestad van Laurens Janszoon Coster),  Arnhem en Gouda, vanaf 1949 in Drenthe, Zeeland en in Groningen. Vanaf de oprichting van ons museum in 1976 werd deze traditie in Etten-Leur voortgezet door de medeoprichter van het Nederlands Drukkerij Museum, Paul Valentin, die ons kortgeleden helaas ontviel.
__________________________
____________________________________