Home

vrijwilligersdag-05 De volgende zondagopening in november is op


ZONDAG 18 NOVEMBER 2018 

van 13:00 – 16:30 uur.

Zie ook zondagsopeningen

U kunt nu ook betalen met PIN

__________________________________________

TENTOONSTELLING NOG EVEN TE ZIEN

POP-UPBOEKEN EN KOPPERPRENTEN

davIn het Nederlands Drukkerij Museum, Leeuwerik 8 te Etten-Leur zijn vanaf 1 juli
bijzondere pop-upboeken en Kopperprenten te zien. Op de bovenverdieping is een selectie te zien van beide vormen van extreem mooi drukwerk.
De boeken komen uit de verzameling van Cees Jochems; de Kopperprenten komen uit eigen beheer.

pop-up-2HET POP-UPBOEK
Het idee van een “beweegbaar boek” is al heel oud. Vermoedelijk zijn voor het eerst al in de 17e eeuw dergelijke drukwerken vervaardigd in ons land. Ze waren meestal van informatieve of technische aard.
De afbeeldingen werden in die tijd gedrukt met houtsneden of kopergravures; eventuele kleuren zijn met de hand ingekleurd. Als in het begin van de 19e eeuw de steendruk tot ontwikkeling komt, gaat men over op deze nieuwe druktechniek. Maar nog steeds geen kleurendruk. Omstreeks 1850 begint een gouden tijd voor het “beweegbare” boek. Dit komt onder andere omdat men “steendruk-in-kleur” gaat toe passen, de “chromo-lithografie”. Deze techniek is bepalend voor de ontwikkeling van de drukkunst in de 2e helft van de 19e eeuw.
pop-up-3In het begin van de 20e eeuw stagneert de productie van het beweegbare boek. Het zijn de stijgende kosten, die de uitgevers dwingen tot eenvoudigere uitvoeringen.
Dit heeft tot gevolg dat de belangstelling voor deze boekvorm sterk afneemt. Pas in de 70er jaren vindt weer een opleving plaats en beleeft het beweegbare boek een ware weder- opstanding, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van oude uitgaven.
Het vervaardigen van pop-up boeken is grotendeels handwerk, dus zeer arbeidsintensief. De productie van deze boeken is daarom alleen nog mogelijk in de zgn. ‘lage-loon-landen’. Ze zouden anders veel te duur worden en niet meer verkocht worden. De tentoongestelde exemplaren zijn voor het grootste deel vervaardigd in Colombia, China, Rusland, Singapore en Hong Kong.

DE KOPPERPRENT
De naam stamt waarschijnlijk van kopperen, dat “feestvieren” betekent, via kop dat staat voor “beker”. Koppermaandag wordt al in de eerste helft van de 15e eeuw genoemd, maar is waarschijnlijk nog ouder. Toen in de 18e eeuw de drukkersgilden werden afgeschaft, werd de traditie van deze feestdag in stand gehouden onder de drukkers. De gezellen van de drukkers drukten als proeve van vakbekwaamheid een speciale prent met een heilwens erop, de Kopperprent, die zij op Koppermaandag aan de meester- drukkers en de eigenaar van de drukkerij overhandigden. In de 19e eeuw werden de Kopperprenten aan relaties gestuurd als geschenk.
In de loop van de twintigste eeuw ging het ritueel vrijwel verloren, doordat men in plaats van Kopperprenten Kerst- en Nieuwjaarskaarten ging versturen. Na de Tweede Wereldoorlog werd het gebruik deels weer in ere hersteld. In 1948 gebeurde dat in Haarlem, de stad van Laurens Janszoon Coster, ‘s-Hertogenbosch, Arnhem en Gouda, daarna vanaf 1949 in Drenthe en later ook in Noord-Brabant (o.a. in Etten-Leur), Zeeland en in Groningen.
________________________________________________________________

Unieke expositie  in Nederlands Drukkerij Museum

In het Nederlands Drukkerij Museum, Leeuwerik 8 te Etten-Leur, zijn momenteel de kunstwerken te bewonderen van Afke Posthuma. Het werk van Afke is uiterst uniek en origineel te noemen en zelden vertoond in Nederland.

Afke Posthuma experimenteert succesvol met Ecoprint op papier en zijde. De kunstwerken krijgen in het museum een onderkomen voor een geruimere tijd, zodat de onderwerpen ook steeds gaan wisselen, zodra nieuw materiaal beschikbaar komt.

Ecoprint van Afke Posthuma:

davEcoprint is ontwikkeld door India Flint, textielkunstenaar. Het is een ecologische techniek, waarbij plantaardige voorwerpen worden gebruikt als verfbron. Bladeren, twijgen, wortels en houtbast worden op papier of textiel gelegd, waarna het gekookt of gestoomd wordt. Het papier of de textiel kleuren en vormen van de planten over. Afke ziet de natuur als een reflectie van het menselijk lichaam, de ziel en geest en andersom. De seizoenen manifesteren zich in ons leven en er zijn periodes vol warmte, loslaten, eenzaamheid en groei.

De selectie uit haar werk, die te zien is in het Nederlands Drukkerij Museum, is tot stand gekomen uit twee projecten: “Achter het aanzien” en “Dualiteit”, die beide voortvloeien uit haar beleving van de intermenselijke relaties. De gedrukte poëzie op de zijden stroken en op het papier is tot stand gekomen in samenwerking met het Nederlands Drukkerij Museum.
______________________________________________________

KOPPERMAANDAG 2018 IN NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM

Nieuwe burgemeester Etten-Leur
kent traditie van Koppermaandag

Links ontwerper van de prent Cees Smolders, midden burgemeester M. de Vries en rechts voorzitter Rien van Heck.

Links ontwerper van de prent Cees Smolders, midden burgemeester M. de Vries en rechts voorzitter Rien van Heck.

(Overgenomen uit BNDeStem – door Jos Hack) ETTEN-LEUR – Bij haar eerste bezoek aan een Etten-Leurs museum is de nieuwe burgemeester Miranda de Vries maandagmorgen 8 januari niet met lege handen vertrokken. Traditiegetrouw krijgt de Kopperprent, die zij in het Nederlands Drukkerij Museum in ontvangst mocht nemen, de komende twaalf maanden een plaats op haar werkkamer.  De vorige prent die daar een jaar heeft gehangen, wordt in de galerij van het oude raadhuis toegevoegd aan de verzameling van de afgelopen jaren.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAEER
De nieuwe burgemeester was al aardig op de hoogte van de tradities op de dag dat drukkers hun oude ambacht herdenken.
Nog voordat voorzitter Rien van Heck was uitgesproken, riep de burgemeester lachend dat ze een heel jaar naar het ontwerp van vrijwilliger Cees Smolders mag kijken. ,,Dat is een enorme eer. Het streven dat iedereen in vrijheid kan leven, is meer dan de moeite waard”, aldus de burgemeester over het thema van de prent waarin verschillende houtgravures uit de eigen collectie van het museum zijn gebruikt.

ORIGINEEL
Kraanvogels die wegvliegen naar het licht symboliseren op de Kopperprent van dit jaar de vrijheid. De overige dieren die te zien zijn leven in hun natuurlijke omgeving. De uit de veertiger jaren daterende gravures die Smolders heeft gebruikt, zijn origineel. Ooit zijn ze geschonken door een van de laatste missionarissen van de ‘Orde van de heilige familie’ uit Oudenbosch. De missionarissen gebruikten de gravures vroeger als illustraties in hun maandblad.

Er was volop belangstelling voor de overhandiging van de prent. Ook andere musea van Etten-Leur waren vertegenwoordigd.

Er was volop belangstelling voor de overhandiging van de prent. Ook andere musea van Etten-Leur waren vertegenwoordigd.

OPRICHTER
De traditie van de Koppermaandag dateert in Etten-Leur al van 1976 op initiatief van Paul Valentin, destijds oprichter van het museum dat in 2017 weer iets meer bezoekers heeft getrokken dan het jaar daarvoor. Bijna 2.500 mensen namen vorig jaar een kijkje in het pand aan de Leeuwerik. Het aantal scholieren is iets teruggelopen, maar de verwachting is dat er in de eerste helft van 2018 een inhaalslag wordt gemaakt. ,,Tot de zomervakantie is de agenda al aardig gevuld. Ik denk dat we het lopende schooljaar in juni afsluiten met zo’n 1.300 kinderen die hier dan zijn geweest”, aldus bestuurslid Frans de Nijs.

_________________________________________________________