Diverse workshops

Workshops Nederlands Drukkerij Museum
is overdragen van kennis!

Eén van de eerste workshops in het Nederlands Drukkerij Museum met een aantal dames. Er kwamen er nog zo’n tien bij. De workshops gingen door tot eind juni omdatWorkshop-1-04 de vakanties in zicht kwamen. In september zouden we graag door willen gaan. Zo’n 14 dames hadden zich aangemeld om meer van het Grafische ambacht te leren.
Interesses waren er voor het handzetten, wat ze een erg bijzondere manier van tekstverwerking vonden. Men heeft heel wat mooie werkstukjes gemaakt.
Ook het drukken is niet zo maar even een printer aansturen, want daar komt meer Workshop-1-06voor kijken, zoals het inrichten van een drukpers.
Dit alles gebeurde natuurlijk onder des-kundige leiding van de vrijwilligers die daar heel graag hun medewerking aan heb-ben gegeven. Zij vonden het bijzonder om hun kennis te kunnen overdragen aan deze groep.

Werkmantechniek
Enkele dames zijn aan de slag gegaan met alt tekstde zgn. Werkmantechniek.
Deze techniek is vernoemd naar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945)
Werkman vond een nieuwe manier van drukken uit, waarbij hij gebruik maakte van bestaande voorwerpen om zijn bij-zondere druksels in felle kleuren en som-bere composities te drukken.
Voorbeelden van voorwerpen die Werk-man gebruikte zijn; een onderdeel van een deurslot en de achterkant van Workshop-1-08grote houten afficheletters. Soms gebruikte hij ook stukjes karton die hij zelf de gewenste vorm gaf.
Het is een volstrekt onconventionele toe-passing van de gereedschappen en materialen waarover de drukker kan be-schikken. In de loop van de tijd ontwik-kelde hij een aantal technieken die meestal gecombineerd worden toegepast.
Meestal wordt de drukinkt rechtstreeks op het papier aangebracht met de inktrol, maar een blad papier kan ook meerdere malen onder de handpers worden gelegd.