ANBI

anbi-logoWist u dat het Nederlands Drukkerij Museum de ANBI-status heeft? Dat betekent dat Nederlands Drukkerij Museum als goed doel wordt erkend en dat u of uw bedrijf hun giften kan aftrekken van de belasting.
 
Het Nederlands Drukkerij Museum is een stichting: Stichting Nederlands Drukkerij Museum – met een onbezoldigd stichtingsbestuur en met circa 29 vrijwilligers.

Het huidig bestuur bestaat uit:

         Frans de Nijs, voorzitter;
         Cees Jochems, secretaris;
         Gerlof Marks, penningmeester;
         Wil van Gastel, bestuurslid facilitair;
         Bernhard Koevoets, bestuurslid

De jaarverslagen van het Nederlands Drukkerij Museum zijn te vinden op de ANBI-pagina.
De doelstelling van de Stichting is vastgelegd in artikel 2 van de oprichtingsstatuten, namelijk:
– De stichting heeft ten doel de waardevolle traditie van vijf eeuwen boekdrukkunst, als visuele communicatievorm en als kunstuiting, te bewaren en gestalte te geven. De stichting tracht haar doel te bereiken door: het stichten en de instandhouding van een grafisch museum;
– het permanent tentoonstellen van machines, gereedschappen en producten, betrekking hebbend op de grafische traditie en het grafisch ambacht; het verzamelen, in eigendom verkrijgen, respectievelijk beheren van historische authentieke gereedschappen, machines en producten;
– bekendheid te geven en in de ruimste zin, aan de hoge maatschappelijke en culturele waarde van de ontwikkeling van de boekdrukkunst alsmede;
– het ontplooien van andere activiteiten, welke dienstig kunnen zijn aan het gestelde doel.
Fiscaal nummer: NL 007839285B01; RSIN nummer: 007839285.
 
link naar Anbi site