Home

Nederlands Drukkerij Museum weer
open vanaf woensdag 1 juli

Vanaf woensdag 1 juli is het Nederlands Drukkerij Museum weer te bezoeken zonder een afspraak te maken.
We houden echter nog steeds de 1,5 meter afstand aan en dat betekent dat we tot maximaal 10 à 15 personen per groep kunnen toelaten, die dan worden begeleid door 2 of 3 vrijwilligers..

Inlichtingen: rondleiding@nederlandsdrukkerijmuseum.eu

Ook bezoek op de zondagopeningen hoeft niet meer te worden gereserveerd.
DE ZONDAGOPENINGEN IN JULI ZIJN OP 12 en 19 JULI 2020.
De zondagopeningen voor 2020 vindt u hier: zondagsopening/

_____________________________________________________________

Taxatiedag kunst, antiek en curiosa
in het Nederlands Drukkerij Museum
op zondag 12 juli van 13:00 tot 17:00 uur

Heeft u tijdens de lockdownperiode uw huis opgeruimd? En zit daar iets bij dat u denkt: wat zou dit zijn en heeft het enige waarde? Dat treft, want op zondagmiddag 12 juli staat het Nederlands Drukkerij Museum wederom in het teken van taxeren van kunst, antiek en curiosa gedurende de tweede taxatiedag dit jaar. In samenwerking met Kunsthandel Art Dumay uit Nuenen organiseert het museum de kunsttaxatiemiddag vanwege het enorme succes eerder dit jaar.

Gedurende deze middag kunt u aanschuiven bij een van de gerenommeerde taxateurs. Zij taxeren niet alleen uw schilderijen, maar ook uw beelden, antiek en ander kleingoed. U mag 3 objecten meenemen om te laten taxeren. De middag begint om 13 uur en eindigt om 17 uur. U mag dit taxatiemoment bijwonen met maximaal 1 persoon extra per gezin. U koopt een kaartje aan de deur voor slechts € 6,00 per gezin. Het eerste uur is reeds gevuld, houdt u a.u.b. rekening om pas vanaf 14.00 uur aan te sluiten!
___________________________________________________________
NIEUWE  TENTOONSTELLING IN NEDERLANDS DRUKKERIJ MUSEUM
VAN DINSDAG 29 OKTOBER 2019 – 1 AUGUSTUS 2020

Brabantse Drukkers in Tweede Wereldoorlog

De tentoonstelling is zo ingericht dat we een goed beeld weergeven wat de Brabantse drukkers tijdens de oorlog aan drukwerk toch nóg konden maken en verspreiden.

We herdenken er tevens mee dat we 75 jaar geleden werden bevrijd.
Lees verder op pagina tentoonstellingen

___________________________________________________________

BURGEMEESTER  KRIJGT 44e KOPPERMAANDAGPRENT

Kopperprent in teken van Bevrijding

De 44e Kopperprent van het Nederlands Drukkerij Museum stond, hoe kan het anders in deze periode van 75-jaar bevrijding, in het teken van diezelfde bevrijding. Centraal op de prent staat één van de twee edities van Dagblad De Tijd van 5 mei 1945. Burgemeester Miranda de Vries was dit jaar te gast in ons museum om de prent in ontvangst te nemen.
De overhandiging van de Kopperprent aan de burgemeester is een jaarlijkse traditie in de grafische industrie, die deze keer werd gehouden op maandag 13 januari

Foto v.l.n.r. Ontwerper Cees Jochems, voorzitter Frans de Nijs en burgemeester Miranda de Vries.

2020.De Kopperprent 2020 is deze keer een ontwerp van vrijwilliger en tevens secretaris van ons museum, Cees Jochems en gedrukt in 3 kleuren door Cees Mathijssen op een Korrex proefpers uit 1961 in ons eigen Grafisch Druk Atelier. Met als onderwerp: 75 bevrijding.
Over het gebruikte lettertype Libra. S.H. de Roos (september 1877 – 3 april 1962) was een Nederlands letterontwerper, boekbandontwerper en kunstenaar. In 1907 trad hij in dienst van Lettergieterij Amsterdam, waar hij tot ontplooiing kwam wat het ontwerpen van nieuwe lettertypes betrof. In 1912 ontwierp hij, als eerste Nederlander in 150 jaar, een nieuwe drukletter, namelijk de Hollandsche Mediæval. In totaal heeft hij twaalf drukletters ontworpen, waaronder deze Libra in 1938. Niet of wel vermoedend dat de naam van de letter Libra, vrij vertaald van het Franse woord Libre en het Latijnse woord Libertatum, in de jaren, die daarna kwamen een nogal beladen woord zou worden. Dat dit lettertype Libra gebruikt is voor deze Kopperprent is dus niet geheel toevallig.

De gebruikte illustratie van Dagblad De Tijd Het eerste nummer dat uitgegeven werd van het dagblad De Tijd verscheen op 17 juni 1845 in ’s-Hertogenbosch. Op 5 mei 1945 kwamen er twee edities uit van het nummer 32.930, waarvan de laatste uitgave gedrukt is met de tekst “HEDENOCHTEND CAPITULATIE”.
Een originele uitgave van dit 5 mei nummer is nagenoeg niet meer te vinden en zeer zeldzaam. Enkele jaren geleden is het cliché (de drukvorm dus) van deze unieke uitgave teruggevonden door André de Rijck op een beurs, waar hoofdzakelijk documenten en militaria uit de Tweede Wereldoorlog te koop waren en is door André in bruikleen afgestaan aan het Nederlands Drukkerij Museum, o.a. voor het drukken van deze Kopperprent. Dezelfde André trouwens, die verantwoordelijk is voor deze prachtige en goed onderbouwde tentoonstelling, waar we nu middenin staan.

Tenslotte het geuzengedicht In de zestiende eeuw ontstonden De Geuzenliederen als gevolg van de oorlog tegen de Spanjaarden. De inhoud van deze liederen vertelden niet alleen de verhalen over heldendaden van De Geuzen, maar bevatten ook spot- en strijdliederen over de Katholieken die, op hun beurt, weer spotliederen over de Protestanten uitbrachten.
Zo is ook Het Wilhelmus ontstaan, doordat de katholieken een lied schreven dat, op Gregoriaanse muziek, de spot dreef met hun vijanden. De protestanten brachten het lied uit als ‘tegenlied’ van het katholieke
spotlied en herschreven de tekst als een triomflied ter ere van Wilhelm van Oranje, maar met behoud van de melodie. Deze laatste versie wordt nog steeds door velen uit volle borst mee gezongen. In de loop der eeuwen zijn er op deze wijze 33 verschillende Geuzenliedboeken uitgebracht.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn er diverse versies verschenen van Het Geuzenliedboek. De tekst van het afgedrukte gedicht (natuurlijk aangedragen door André) kwam uit in de Tweede Versie en werd in 1944 gedrukt in een oplage van 2000 stuks.

___________________________________________________________