Home

DE VOLGENDE ZONDAGOPENING
IS OP ZONDAG 3 DECEMBER 2023
vanaf 13:00-16:30 uur.

Zondagopeningen in 2023 vindt u hier: zondagsopening/

Het Nederlands Drukkerij Museum is te vinden aan de Leeuwerik 8 in Etten-Leur. Het museum is geopend op dinsdag- t/m vrijdagmiddag van 13:00-16:30 uur.


Vanwege een verbouwing in de machinezaal is het museum op donderdag 14 december de hele dag GESLOTEN.

___________________________________________________________
Vanwege grote belangstelling:
EXPOSITIE VERLENGD TOT 31 DECEMBER 2023

Expositie Jan Strube 1892-1985
Een Amsterdamse Brabander

Hij werd geboren in Amsterdam en volgde daar de Quellinusschool. waar hij leerde tekenen, schilderen en lithograferen. Werd daarna lid van de kunstenaarsvereniging De Onafhankelijken. Op zijn tochten door Brabant leerde hij zijn Etten-Leurse vrouw Dina Bogers kennen. Daarmee woonde en werkte hij in zijn woning/atelier in Prinsenbeek.
In de regio Breda was hij een zeer bekende en mateloos populaire kunstschilder en lithograaf. Zijn ex librissen kregen landelijk veel bekendheid.
Samen met de kunstenaars Gerrit de Morée, Dio Rovers en Paul Windhausen richtte hij de Bredase Kunstkring op, waaruit later het Bredase cultureel centrum De Beijerd is ontstaan. Voor zijn vele culturele verdiensten werd hem in 1977 de erepenning Breda
Oranjestad uitgereikt.

Jan Strube overleed in 1985 op de respectabele leeftijd van 93 jaar. Samen met zijn vrouw ligt hij begraven op de Protestantse begraafplaats Haagveld aan de Haagweg in Princenhage.

STICHTING VRIENDEN VAN JAN STRUBE
WILT U OOK VRIEND WORDEN? STORT DAN MINIMAAL € 10,–
OP REK.NR. NL 38 RABO 0172 4844 80 –
t.n.v. Stichting Vrienden van Jan Strube

________________________________________________________

Kopperprent 2023 in het teken van
“DAG VAN DE DRUKKUNST

Traditioneel wordt op de eerste maandag na het Driekoningenfeest (6 januari) een Kopperprent overhandigd aan de burgemeester. Omdat Etten-Leur momenteel geen burgemeester meer heeft kwam wethouder Jean-Pierre Schouw met veel genoegen de 47ste prent van het Nederlands Drukkerij Museum in ontvangst nemen.

Voorzitter Frans de Nijs opende de middag en heette iedereen hartelijk welkom voor hun aanwezigheid bij de overhandiging van de 47e Kopperprent.
,,Mag ik u allereerst een mooi, maar vooral gezond 2023 toewensen. Nu ik toch aan het wensen ben wil ik graag onze secretaris, Cees Jochems, vandaag van harte feliciteren met z’n 70ste verjaardag”.
,,Mooi om te zien dat jullie wederom in grote getale naar hier zijn gekomen. Hartelijk welkom aan wethouder Jean-Pierre Schouw, die de burgemeester vervangt om de eenvoudige reden dat er geen burgemeester meer is in Etten-Leur. Gelukkig weet u meneer Schouw, wat het is om een Kopperprent in ontvangst te mogen nemen.
U deed dit al eens in januari 2011. Toen mocht ik u uitleg geven over de prent, omdat ik hem samen met een collega had gemaakt. Uitleg geven doe ik vandaag niet, dat doet de ontwerper Ton Sips dadelijk zelf.

TON SIPS, ILLUSTRATOR KOPPERPRENT 2023

Het Nederlands Drukkerij Museum streeft er elk jaar weer naar om de Kopperprent binnen de eigen gelederen te ontwerpen en ook te drukken. Binnen het bestuur was een thema besproken en aan Ton Sips gevraagd of hij daar iets mee kon. Dat is hem gelukt.
Ton is vrijwilliger van het museum sinds 2017, en is tot zijn pensionering in 2021 werkzaam geweest in het onderwijs, o.a. als docent Kunstzinnige Vorming.

Ton vertelt zelf het verhaal over het ontstaan van deze prent.
,,Verrast en vereerd was ik toen in oktober het bestuur van ‘t museum mij vroeg om de Kopperprent voor 2023 te ontwerpen. Het thema moest zijn: De dag van de Drukkunst 15 maart 2023.
De Drukkunst is recent toegetreden tot het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland en internationaal is 15 maart voortaan de dag waarop dit gevierd gaat worden.
Op die dag zijn in heel het land de grafische musea open. Ook kunstenaars, grafische werkplaatsen, kunstacademies, galeries, bibliotheken en het grafisch bedrijfsleven openen hun deuren. Door middel van exposities, demonstraties, lezingen, workshops, maar vooral door zelf te doen, maakt het publiek kennis met alle verschijningsvormen van de ambachtelijke Drukkunst.

HET ONTWERPEN:
Aanvankelijk ben ik met wat houten letters uit de voorraad van het museum gaan experimenteren. Het waren stempel en druk probeersels, waarin de vorm en inhoud werd onderzocht. Na een eerste ronde ideeën te hebben besproken met Cees Jochems ben ik thuis, letterlijk, gaan knippen en plakken met letters/cijfers. Daaruit is het definitieve idee voor de illustratie voortgekomen.

DE ILLUSTRATIE:
We zien in het kader bovenin een rode lijn waarop letters van het alfabet en cijfers staan/stonden. Aan het einde van de plank vallen de letters en cijfers, één voor één, naar beneden op een hoopje.
Uit dit alfabet ontbreken de letters D- K- N- R- S- T- U. Hiermee is onderaan op de zwarte lijn het woord DRUKKUNST in rood gedrukt. Het thema van de prent van 2023.

KNIP/PLAK ONTWERP:
In de vormgeving is gebruik gemaakt van twee lettertypes: Arial voor de illustratie en Cooper black voor de informatieve tekst er omheen. Het knip/plak ontwerp is omgezet in nyloprint materiaal en in vier drukgangen vervaardigd in de Grafische Werkplaats Etten-Leur. De prent is gedrukt op Cremona 250 gr. Hierbij is gebruik gemaakt van een Korrex proefpers uit 1960.
Dank aan Cees Mathijssen en Cees Jochems voor het vakkundig drukken van de prent.

Gedachte achter de illustratie is: Dat het principe van de drukkunst door de eeuwen heen in basis niet is veranderd. Zelfs niet in een tijd waarin het traditionele handwerk grotendeels is vervangen door het digitale gebeuren. We gebruiken nog altijd het alfabet, cijfers en leestekens. Hiermee wordt telkens op een creatieve manier vorm gegeven aan b.v. …onze literaire en romantische gedachten wereld, of …het vastleggen van zakelijkere gegevens, en ja, soms …het vast leggen van de waarheid….. wat die ook mag zijn”.

________________________________________________________

Unieke drukpers naar
Nederlands Drukkerij Museum

Het museum uit Etten-Leur is in het bezit gekomen van een unieke houten drukpers uit 1760. Het betreft een prachtig en uniek exemplaar en, zover bekend, enig in West-Europa in deze goede staat en mooie uitvoering, o.a. door prachtig houtsnijwerk. De drukpers is volledig in tact en er kan nog steeds mee op gedrukt worden.
Het museum werd tijdens de lockdown benaderd door het Noord-Brabants Museum met de vraag of er interesse was om de drukpers in bruikleen te nemen gedurende een lange periode. Omdat het een mooi en nog compleet exemplaar betreft, wat niet in een depot mag verdwijnen, is gekozen om de drukpers naar Etten-Leur te halen en het “de blikvanger” te maken van de drukkerszaal, waar hij nu staat te pronken. Hij valt op door zijn houtsnijwerk en robuustheid. De bouwers van deze pers hebben er een kunstwerk van gemaakt.
Door enthousiaste vrijwilligers van het museum is de drukpers eerst ontmanteld in
’s-Hertogenbosch en weer opgebouwd in Etten-Leur op een speciaal hiervoor vrijgemaakte plaats, waar hij letterlijk “in de spotlights” staat.

Drukkerij Palier:
De pers was in de 18e eeuw eigendom van drukkerij Hendrik Palier en zn., een geslacht van uitgevers en boekdrukkers. Hendrik Palier (1737-1796) was actief in de patriottenbeweging en diverse pamfletten en geschriften zijn dan ook gedrukt op deze drukpers. De drukkerij was gevestigd op de Markt te ’s-Hertogenbosch.
Gedurende de laatste 5 jaar werd de drukpers geëxposeerd in het Noord-Brabants Museum te ’s-Hertogenbosch, maar werd na verandering van zaalonderwerp en de daaraan gekoppelde verbouwing overbodig. En nu dus te zien in het Nederlands Drukkerij Museum, met dank aan grote broer Noord-Brabants Museum!

Informatie:
Het Nederlands Drukkerij Museum is te vinden aan de Leeuwerik 8 in Etten-Leur. Het museum is geopend op dinsdag- t/m vrijdagmiddag en op elke 1e zondag van de maand, telkens van 13.00 uur tot 16.30 uur.
_____________________________________________________________