Home

DE VOLGENDE ZONDAGOPENING
IS OP ZONDAG 5 FEBRUARI 2023
vanaf 13:00-16:30 uur.

Zondagopeningen in 2023 vindt u hier: zondagsopening/

Het Nederlands Drukkerij Museum is te vinden aan de Leeuwerik 8 in Etten-Leur. Het museum is geopend op dinsdag- t/m vrijdagmiddag van 13:00-16:30 uur.

______________________________________________

Kopperprent 2022 in het teken van
kunstenaar Jan van den Brink

ETTEN-LEUR – In het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur is donderdag 28 april aan twee zaken aandacht geschonken, waarbij Jan van den Brink in het middelpunt stond.
Ten eerste werd de 46e Kopperprent 2022 overhandigd aan burgemeester Miranda de Vries. Dat gebeurt traditioneel op de eerste maandag na Driekoningen, maar door Corona was dat uitgesteld.
Ten tweede werd een speciale tentoonstelling geopend in het Nederlands Drukkerij Museum over het vele werk dat kunstenaar Jan van den Brink maakte gedurende zijn leven.

Voorzitter van het Nederlands Drukkerij Museum, Frans de Nijs, opende de middag en heette de vele aanwezigen van harte welkom. Speciaal welkom was er voor de aanwezigheid van burgemeester mevrouw De Vries, die onze 46e Kopperprent in ontvangst ging nemen.
Welkom was er voor de medewerkers en genodigden van de Heemkundekring Jan uten Houte en welkom aan onze genodigden en vrijwilligers.
Tot slot een welkom voor de aanwezige pers, die altijd zorgt dat het museum de nodige publiciteit krijgt.

,,Het is vanmiddag een speciale bijeenkomst, die bestaat uit twee delen:
1. we hebben de opening van een tentoonstelling, waar ik niets over ga zeggen, want dat doet mijn collega voorzitter, Piet Paantjes.
2. We gaan dadelijk alsnog de Kopperprent overhandigen aan de burgemeester. Een overhandiging van de Kopperprent op donderdag 28 april 2022, die eigenlijk had moeten plaatsvinden op maandag 10 januari en we weten allemaal waardoor dit niet kon.

DIVERSE MEDIA:
We hadden, net als vorig jaar, er wel één gemaakt en die was ruim voor die datum af. We konden hem toen wel presenteren via de diverse media, zoals BNDeStem, de Bode en onze eigen Nieuwsbrief ,,De Druktemaker”, dus mevrouw De Vries ik weet bijna zeker dat u hem toen al heeft gezien op foto’s”, aldus de voorzitter.

DE KOPPERPRENT:
Het ontwerp van de prent, een linosnede, is van kunstenaar Jan van den Brink en het idee om van deze Linosnede een Kopperprent te maken komt onze secretaris Cees Jochems. Hij zal er dadelijk wat dieper op ingaan net als de voorzitter van de Heemkundekring Jan uten Houte, Piet Paantjes.
Tot slot: wil ik onze eigen vrijwilligers enorm bedanken voor de werkzaamheden die het afgelopen jaar weer zijn verricht. Er zijn altijd veel werkzaamheden om dit museum in goede staat te houden. Voor de komende periode kan ik alleen nog zeggen dat de agenda voor bezoek aan ons museum goed gevuld is en dat betekent dat onze rondleiders er flink tegen aan kunnen”.

HET VERHAAL VAN DE KOPPERPRENT VERTELT DOOR CEES JOCHEMS:
,,In 1986 werkte ik bij drukkerij Koevoets, hier in Etten-Leur. Daar kwam de opdracht binnen voor het drukken van een linosnede van Jan van den Brink in een oplage van 100 exemplaren. De lino werd gedrukt in boekdruk en in tegenstelling tot gebruikelijk is werd de linosnede op één of andere manier bewaard. Gebruikelijk is namelijk dat na het drukken de lino vernietigd wordt om de afdrukken exclusief te houden. Via een omweg kwam hij in 2021 bij ons museum terecht en we hadden vervolgens een mooi thema voor de Kopperprent 2022.
Informatie werd ingewonnen bij de congregatie Franciscanessen van Etten (in de persoon van zuster Monique), die de opdracht aan van den Brink gegeven had voor het maken van deze prent met op de achtergrond klooster het Withof (dachten wij). En natuurlijk moest er goedkeuring gevraagd worden voor het gebruik”.

Zuster Monique antwoordde mij:

,,Beste Cees,
Hierbij geef ik je graag toestemming om de tekening van Jan van den Brink voor zijn werk van Franciscus, die druiven eet met een zieke medebroeder, te gebruiken.
Ja, Jan heeft die linosnede voor ons gemaakt. Je ziet op de achtergrond het Mariahof, (dus niet ’t Withof) destijds gebouwd als klooster voor onze zieke zusters. Dit kunstwerk is gemaakt om een bijzonder cadeau te kunnen geven bij bepaalde gelegenheden.
Wat betreft de lino van Franciscus: die is niet op verzoek van de Congregatie gemaakt, maar op verzoek van het Bestuur van de Stichting Kloosterbejaardenoord San Francesco in 1986, bij de viering van het 10-jarig bestaan van deze Stichting. In dat bestuur zaten, naast zusters, ook verschillende leken. Onze oudste en zieke zusters woonden in Mariahof, vandaar dat Mariahof op de achtergrond staat.
Jan van den Brink is voor dit werk uitgegaan van een verhaal van Franciscus dat je kunt vinden in de Fioretti. Franciscus bood een zieke broeder aan om wat druiven te eten. Dat was heel bijzonder voor zijn broeders, die zeer bescheiden waren in hun eten en drinken. Opdat de betreffende broeder zich niet beschaamd zou voelen eet Franciscus met hem mee.
De Fioretti van Sint-Franciscus van Assisi is een bundel verhaaltjes over Franciscus en zijn eerste gezellen. Het werk dateert van het einde van de 14e eeuw en bestaat uit 53 korte hoofdstukken. De auteur is een onbekende franciscaan”.

Opmerking mijnerzijds: Het betreft dus een geschreven bundel, omdat de boekdrukkunst pas rond midden 15e eeuw gestalte kreeg. Monnikenwerk dus.
________________________________________________________

Unieke drukpers naar
Nederlands Drukkerij Museum

Het museum uit Etten-Leur is in het bezit gekomen van een unieke houten drukpers uit 1760. Het betreft een prachtig en uniek exemplaar en, zover bekend, enig in West-Europa in deze goede staat en mooie uitvoering, o.a. door prachtig houtsnijwerk. De drukpers is volledig in tact en er kan nog steeds mee op gedrukt worden.
Het museum werd tijdens de lockdown benaderd door het Noord-Brabants Museum met de vraag of er interesse was om de drukpers in bruikleen te nemen gedurende een lange periode. Omdat het een mooi en nog compleet exemplaar betreft, wat niet in een depot mag verdwijnen, is gekozen om de drukpers naar Etten-Leur te halen en het “de blikvanger” te maken van de drukkerszaal, waar hij nu staat te pronken. Hij valt op door zijn houtsnijwerk en robuustheid. De bouwers van deze pers hebben er een kunstwerk van gemaakt.
Door enthousiaste vrijwilligers van het museum is de drukpers eerst ontmanteld in
’s-Hertogenbosch en weer opgebouwd in Etten-Leur op een speciaal hiervoor vrijgemaakte plaats, waar hij letterlijk “in de spotlights” staat.

Drukkerij Palier:
De pers was in de 18e eeuw eigendom van drukkerij Hendrik Palier en zn., een geslacht van uitgevers en boekdrukkers. Hendrik Palier (1737-1796) was actief in de patriottenbeweging en diverse pamfletten en geschriften zijn dan ook gedrukt op deze drukpers. De drukkerij was gevestigd op de Markt te ’s-Hertogenbosch.
Gedurende de laatste 5 jaar werd de drukpers geëxposeerd in het Noord-Brabants Museum te ’s-Hertogenbosch, maar werd na verandering van zaalonderwerp en de daaraan gekoppelde verbouwing overbodig. En nu dus te zien in het Nederlands Drukkerij Museum, met dank aan grote broer Noord-Brabants Museum!

Informatie:
Het Nederlands Drukkerij Museum is te vinden aan de Leeuwerik 8 in Etten-Leur. Het museum is geopend op dinsdag- t/m vrijdagmiddag en op elke 1e zondag van de maand, telkens van 13.00 uur tot 16.30 uur.
_____________________________________________________________